wczasy, wakacje, urlop

Gdańsk X-XIIIw. Na Tle Pomorza Wczesnośredniowiecznego

wtorek, 27 Sierpień 2013

qGDAŃSK X—XIII W. NA TLE POMORZA WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO
Po siedmiu latach badań wykopaliskowych (1948—1954) dotarto w Gdańsku do spodu wczesnośredniowiecznej1 warstwy kulturowej Było to na 1. stanowisku 3, w dzielnicy zamieszkałej ongiś przez rybaków, a pierwotnie również przez rzemieślników, najprawdopodobniej w obrębie obwałowań grodu, w części Gdańska zwanej od wieku XIV aż po dziś dzień Starym Miastem, u zbiegu ulic Rycerskiej i Dylinek. Warstwa kulturowa była tu gruba na 4 metry z okładem, a zarazem gęsto podzielona na poziomy osadnicze [...] »

Dzieje Polityczne Plemienia Wolinian w X-XI w.

wtorek, 27 Sierpień 2013

zatoka pomorska VDZIEJE POLITYCZNE PLEMIENIA WOLINIAN W X-XI W.
O autonomii Wolinian mówią źródła pisane omawiaiace wvnadki z roku 967, kiedy Wolinianie i Wieleci za namową^wantuZzego Wichmana prowadzą walkę z Mieszkiem I. W roku 1007 wysyłają również własnych posłow na dwór cesarski (Thietmar). Dyskutowana przez historyków przynależność Wolinian do Pomorzan lub organizacji wieleckiej nie da się dokładnie wyjaśnić. Niektóre fakty przemawiają jednak za ich samodzielnością, co nie wykluczało [...] »

Port Woliński

wtorek, 27 Sierpień 2013

wolin portPORT WOLIŃSKI
W wieku IX Wolin był osadą skupiającą się w południowej części „mielizny”, przy przeprawie. Na przełomie IX i X wieku cały teren w południowej części miasta znajdował wymiany handlowej Tutaj odbywały sią regularnie Przypuszczalnie wał zbudowano z drzewa i ziemi, na
osób wówczas powszechnie losowany na tych terenach. [...] »

Wolin — Największe Miasto Słowiańszczyzny Zachodniej

wtorek, 27 Sierpień 2013

wolinWOLIN — NAJWIĘKSZE MIASTO SŁOWIAŃSZCZYZNY ZACHODNIE
HISTORIA BADAŃ
W latach trzydziestych XX w. pojawiają się pierwsze naukowe prace historyczne, które mają umożliwić zlokalizowanie Winety. Poszukiwania tego emporium łączą się ściśle z umiejscowieniem Jomsborga, domniemanego grodu założonego przez Wikingów (J. Widajewicz). Częstokroć wyrażano pogląd, że Wineta i Jomsborg to nazwy dwu odrębnych ośrodków. Najnowsze badania wykazały jednak, iż chodzi tu
o jedno i to samo miasto, które w sagach skandynawskich nosi nazwy Jomsborga i Wolina, odnoszące się nie tylko do grodu, ale całego kompleksu osadniczego. [...] »

CZŁOPA — MIROSŁAWIEC

czwartek, 4 Lipiec 2013

imageswaaCZŁOPA — MIROSŁAWIEC, 34 km, droga drugorzędna. Wyjazd na pn. Dalej droga biegnie wzdłuż lasów Puszczy nad Drawą.12 km Tuczno (2100 mk.), m. położ. wśród zalesionych wzgórz morenowych między dwoma jeziorami: j. Tuczno (129 ha) i małym J. Zamkowym (20 ha) graniczącym od wsch. z J. Liptowskim (135 ha). Jeziora te połączone są ze sobą i łączą się z systemem Drawy. Osiedle od XIII w. należało do Wielkopolski. Prawa miejskie 1333. Przejściowo należało do Brandenburczyków i Krzyżaków, od XV w. w granicach Polski. Właścicielami miasta byli Wedlowie-Tuczyńscy. Od 1772 wcielone do Prus. [...] »

DOBIEGNIEW — DREZDENKO — WIELEŃ

czwartek, 4 Lipiec 2013

dbeef3c2-3149-4e92-b89c-304d588bdd40.fileDOBIEGNIEW — DREZDENKO — WIELEŃ — CZŁOPA. 73 km, droga drugorzędna. Wyjazd na pd. — 5 km Ostrowiec. — 6 km. Dalej droga biegnie ok. 7 km przez lasy. Trasa bardzo malownicza: wzgórza, lasy liściaste. — 13 km Kleśno. Droga skręca na wsch. i biegnie krawędzią pradoliny. — 18 km Drezdenko, stacja kol. Stąd przez Noteć do miasta.
19 km Drezdenko (10 200 mk.), m. nad Notecią. Przemysł metalowy, papierniczy, spożywczy, drzewny.
Gród Drżeń wzmiankowany 1092, potem gród kasztelański prawdopodobnie w XIII w. Oblegany przez Brandenburczyków i książąt pomorskich, w XIII w. przechodził z rąk do rąk, 1319 Brandenburczycy sprzedali gród rodzinie Ostenów, przejściowo lenników Kazimierza Wielkiego, którzy zamek i miasto oddali Krzyżakom 1402. Odtąd krzyżacki punkt wypadowy przeciwko Wielkopolsce. [...] »